domain

Begin the search for your perfect domain name...

Jul 13th گوگل و خدمات ابری

NVIDIA’s A100 Tensor Core GPU اکنون تقریباً یک ماه از معرفی آن در Google Compute Engine می گذرد.Google Cloud اولین شرکتی است که GPU جدید NVIDIA را به عنوان بخشی از خانواده نمونه Accelerator Optimized VM (A2) ارائه می دهد.طبق گفته NVIDIA ، ...